Výrobce značek a dopravního značení

Společnost GS PLUS s.r.o. je zaměřena na výrobu a montáž dopravních značek a dopravního značení, dopravních zařízení, směrových sloupků, pružných kovových směrových sloupků a dalších prvků zaručujících bezpečnost nejen na pozemních komunikacích, jako i železniční značky, plavební znaky.

Pro města a obce vyrábíme a dodáváme kvalitní, estetické informační tabule, zařízení a vybavení pro květinovou výzdobu veřejných prostor. Dále provádíme celoplošný polep vozidel (car wrapping) kvalitními foliemi, bezpečnostní reflexní polepy zásahových vozidel, jako jediní se zatavenou hranou reflexní folie. Díky velké, moderně vybavené provozovně jsme schopni dopravní značky, směrové sloupky a dopravní značení i zařízení vyrábět rychle a efektivně, což se odráží v jejich vysoké kvalitě a přesto přijatelné, konkurence schopné ceně.

Našim zákazníkům dodáváme výstražné značení, upravující přednost, dopravní značky zákazové, příkazové, informativní dopravní značky, zvýrazněné značky fluorescenční reflexní folií, dodatkové tabulky a další sortiment dopravních zařízení.
Kvalitu našich produktů dokládáme všemi potřebnými a vyžadovanými výrobkovými certifikáty a osvědčeními, jež jsme během své podnikatelské činnosti získali, především certifikáty podle ČSN EN 12899-1, 12899-3 a další. Společnost GS PLUS vlastní certifikát ČSN EN ISO 9001.

Obraťte se s důvěrou na odborníka přes dopravní značky, dopravní značení nebo silniční směrové sloupky a dopravní zařízení.

chci vědět více

Máte dotaz či zájem o naše produkty?

Hvězdičkou označená pole jsou povinná