Rychlý kontakt

GS PLUS s.r.o.
Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany
IČ: 26234912
DIČ: CZ26234912 

Title

V letních měsících je provoz na vodě hustší než po zbytek roku. Zájem o vodní plochy mají nejen plavci, ale také majitelé lodí. Není proto divu, že i v tomto případě je třeba řídit se bezpečnostními předpisy a příkazovými a zákazovými značkami. Co které z nich znamenají a proč jsou tak zásadní?

Možná jste plavebním značkám až doteď nevěnovali mnoho pozornosti, nebo si je po většinu času ani neuvědomovali. Nepatří sem jen různobarevné plovoucí bóje, které lemují některé úseky našich řek (i když se vám nejspíš vybaví ze všeho nejdřív), ale také informativní a příkazové značky, které přispívají k bezpečnosti. Protože je léto stále ještě v plném proudu, vyplatí se si některé z nich připomenout.

Označení plavební dráhy – s jakými značkami se můžete setkat?
Značky, které vyznačují dopravní cestu lodím, fungují podobně jako značky na silnici. Mezi zákazové signální znaky patří například zákaz proplutí, zákaz předjíždění, zákaz stání, zákaz kotvení, zákaz vytvářet vlnobití nebo sání, zákaz spouštění plavidel na vodu či třeba zákaz plavby mimo vyznačený prostor. Příkazové signální znaky zase zahrnují příkaz plout ke straně plavební dráhy, příkaz plout ve směru stanoveném šipkou, příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost nebo příkaz dát zvukový signál. Dále se můžeme setkat s omezujícími signálními znaky (omezení v plavbě, hloubka je omezena atd.), doporučujícími signálními znaky (doporučené proplouvání v jednom nebo obou směrech), upozorňujícími signálními znaky (patří sem povolení proplutí, jez, povolené stání, povolené kotvení, místo odběru pitné vody, doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu a mnohé další) a samozřejmě i se signálními znaky doplňujícími (tabulky určující vzdálenost).

Vyznačují se okraje plavební dráhy a nechybí ani upozornění na nebezpečné úseky. Značky námořní plavecké dráhy musí být umístěny kolmo ke směru provozu plavidel a nikdo je nesmí poškozovat nebo s nimi manipulovat. Musí být zpracovány v souladu s právními předpisy, usnadňovat orientaci a být snadno čitelné.

Pravidla plavebního provozu platí pro kapitány i plavce
Stejně jako na silnici, i na vodě probíhají kontroly. Loď nemůže řídit jen tak kdekdo, musí k tomu mít oprávnění – potřebuje technický průkaz a průkaz kapitána. Nedodržení předpisů vede k vysokým pokutám. Kdokoliv, kdo se rozhodne nerespektovat pravidla pro bezpečnost na vodě, ať se na únik před plavební správou raději nespoléhá – ke kontrolám mívají k dispozici vodní skútr (o rychlosti až 120 km/h).

Pokud se tedy vydáváte do vody – ať už jako plavec nebo jako kapitán lodi – mějte na paměti, že zvýšená opatrnost je vždy na místě. Plavci by se neměli koupat na místech s frekventovaným provozem a kapitáni zase musí dodržovat předepsanou rychlost ve vyznačených úsecích. Stejně důležitý je také dohled státní plavební správy a včasné upozornění na případné změny na trase.

Nechte nám na sebe kontakt, obratem se ozveme!

Vyplňte prosím celé jméno
Vyplňte prosím telefonní číslo
Vyplňte prosím email
Vyplňte prosím zprávu