Zákazové dopravní značky (skupina B)

Od klasických zákazů vjezdu až po ty méně užívané zákazy

Vyrábíme zákazové značky skupiny B, mezi kterými najdete všechny běžně používané značky, jako je zákaz vjezdu všech vozidel, zákaz zastavení či zákaz vjezdu nákladních automobilů. V naší nabídce najdete také méně časté značky jako například zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti. Nabízíme výrobu i montáž značek.