Prodej svislých dopravních značek

Zajistíme svislé dopravní značení dle předpisů

Svislé dopravní značky se provádějí jako stálé, přenosné nebo proměnné. Svislé dopravní značky se umisťují na pozemních komunikacích tak, aby byly pro účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.

Svislé dopravní značky jsou rozděleny podle jejich významu na: