Použití značek podle rozměrů

 

Zmenšená velikost (1)
tyto dopravní značky lze použít pouze na dopravně méně významných silnicích III. třídy, méně významných místních a účelových komunikacích.

Základní velikost (2)
tyto značky se používají na některých silnicích I. třídy, silnicích II. třídy, dopravně významnějších silnicích III. třídy nebo dopravně významnějších místních nebo případně účelových komunikacích.

Zvětšená velikost (3)
dopravní značky, které se používají na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla, komunikacích I. třídy a na ucelených a na určených dopravně významných pozemních komunikacích. Na ostatních pozemních komunikacích se užívají jen v odůvodněných případech, např. při umístění nad vozovkou, pro označování zvlášť nebezpečných míst.

 

Pro všechny značky jsou stanoveny vnější rozměry, které určují velikost základní - velikost 2, viz tabulka velikostí. Velikostí značky se rozumí rozměry činné plochy, většinou fólie, značky.

Pro většinu značek se odvozuje velikost zmenšená (velikost 1) a velikost zvětšená (velikost 3)

Velikost Trojúhelník Kruh Čtverec Obdélník Osmiúhelník
Velikost 1 - zmenšená 700 500      
Velikost 2 - základní 900 700 500 500 x 700 700
Velikost 3 - zvětšená 1250 900 750 * 900

* dle platných vzorových listů dopravních staveb pozemních komunikací