Informativní značky zónové (skupina IZ)

Od dálnice až po pěší zónu

Informativní značky zónové nás upozorňují na to, v jaké zóně se právě nacházíme. Proto jsou mezi nimi značky, které označují dálnici, konec dálnice či silnici pro motorová vozidla. Do této skupiny ale patří také cedule označující  obytné zóny, emisní zóny, začátek obce, tunel a podobně. Značky nejen vyrobíme, ale i namontujeme.