Provozní dopravní značky (skupina IP)

Značky, díky kterým víte, že se blíží přechod či retardér

Informativní značky vás informují o všech důležitých věcech na silnici, o tom, že se blíží přechod pro chodce či cyklisty, zpomalovací práh,  že vjíždíte do jednosměrky, slepé ulice nebo do místa, kde je doporučená rychlost. Do této skupiny značek patří také značky upravující parkování, označující parkoviště, či třeba nouzové státní. Informativní značkou provozní je také označení úseku měřeného radarem, či státní hranice. Postaráme se o montáž i výrobu těchto značek.