Výstražné značky (skupina A)

A1a

A1b

A2a

A2b

A3

A4

A5a

A5b

A6a

A6b

A7a

A7b

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31a

A31b

A31c

A32a

A32b

A33

A34

Značky upravující přednost (skupina P)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Zákazové značky (skupina B)

B1

B2

B3a

B3b

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20a

B20b

B21a

B21b

B22a

B22b

B23a

B23b

B24a

B24b

B25

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

B33

B34

Příkazové značky (skupina C)

C1

C2a

C2b

C2c

C2d

C2e

C2f

C3a

C3b

C4a

C4b

C4c

C5a

C5b

C6a

C6b

C7a

C7b

C8a

C8b

C9a

C9b

C10a

C10b

C11a

C11b

C12a

C12b

C13a

C13b

C14a

C14b

C15a

C15b

Informativní značky (skupina IJ)

IJ1

IJ2

IJ3

IJ4a

IJ4b

IJ4c

IJ4d

IJ4e

IJ5

IJ6

IJ7

IJ8

IJ9

IJ10

IJ11a

IJ11b

IJ12

IJ13

IJ14a

IJ14b

IJ14c

IJ15

IJ16

IJ17a

IJ17b

IJ18a

IJ18b

IJ18c

Informativní značky provozní (skupina IP)

IP1

IP1a

IP1b

IP2

IP3

IP4a

IP4b

IP5

IP6

IP7

IP8a

IP8b

IP9

IP10a

IP10b

IP11a

IP11b

IP11c

IP11d

IP11e

IP11f

IP11g

IP12

IP13a

IP13b

IP13c

IP13d

IP13e

IP14a

IP14b

IP15a

IP15b

IP15c

IP15d

IP16

IP17

IP18a

IP18b

IP18c

IP19

IP20a

IP20b

IP21

IP22

IP23a

IP23b

IP23c

IP24

IP25a

IP25b

IP26a

IP26b

IP27a

IP27b

IP28

IP28a

IP28b

IP29

IP30

IP31a

IP31b

IP32

Informační značky směrové (skupina IS)

IS1a

IS1b

IS1c

IS1d

IS1e

IS1f

IS2a

IS2b

IS2c

IS2d

IS2e

IS2f

IS3a

IS3b

IS3c

IS3d

IS4a

IS4b

IS4c

IS4d

IS5

IS6a

IS6a

IS6b

IS6c

IS6d

IS6e

IS6f

IS6g

IS7a

IS7b

IS8a

IS8b

IS9a

IS9b

IS9c

IS9d

IS9e

IS10a

IS10b

IS10c

IS10d

IS11a

IS11b

IS11c

IS11d

IS12a

IS12b

IS12c

IS12d

IS13

IS14

IS15a

IS15b

IS16a

IS16b

IS16c

IS16d

IS17

IS18a

IS18b

IS19a

IS19b

IS19c

IS19d

IS20

IS21a

IS21b

IS21c

IS22a

IS22b

IS22c

IS22d

IS22e

IS22f

IS23

IS24a

IS24b

IS24c

Dodatkové tabulky (skupina E)

E1

E2a

E2b

E2c

E2d

E3a

E3b

E4

E5

E6

E7a

E7b

E8a

E8b

E8c

E8d

E8e

E9

E10

E11

E11a

E11b

E11c

E11d

E11e

E11f

E12

E12b

E12c

E13

E13

E14

E15

E16

E17

Vybraná dopravní zařízení (skupina Z)

Z1

Z2

Z3

Z3-2

Z4a

Z4b

Z4c

Z4d

Z4e

Z5a

Z5b

Z5c

Z6a

Z6b

Z7

Z8a

Z8b

Z8c

Z9

Z9-2

Z9-3

Z10

Z11a

Z11b

Z11c

Z11d

Z11e

Z11e

Z11f

Z11g

Z11h

Z12

Vybraná dopravní zařízení (skupina IZ)

IZ1a

IZ1b

IZ2a

IZ2b

IZ3a

IZ3b

IZ4a

IZ4b

IZ4c

IZ4d

IZ5a

IZ5b

IZ6a

IZ6b

IZ7a

IZ7b

IZ8a

IZ8b

Zvýrazněné dopravní značky

Zvýraznění dopravních značek se provádí použitím signálu č. S7 (přerušované žluté světlo)

dle ČSN EN 12352 nebo použitím žlutozelené retroreflexní fluorescenční fólie třídy R3.

Dopravní značky provedení

Štít FeZn plech 1 mm lisovaný

s dvojitým obybem a nosnými profily na zadní straně

Štít Al plech 2 mm lisovaný

s dvojitým ohybem a nosnými profily na zadní straně

Velkoplošné DZ lamelové

 

Velkoplošné DZ - panel

 

Upínací a kotevní systém

Retroreflexní folie

činné plochy dopravních značek

3M Scotchlite Engineer Grade serie 3200 I – Třída 1

3M Scotchlite HI Grade prismatická serie 3930 – Třída 2

3M Scotchlite DG kubický serie 4000 DG3 – Třída 3

více informací : www.mmm.com