Dopravní značka IZ 2a - Silnice pro motorová vozidla

Tato dopravní značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.
Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak.
Na dálnici značka označuje zároveň konec dálnice.

Třída (fólie):
2  
3  
Počet kusů:
Skladem
Cena:
3 069 Kč bez DPH
3 713 Kč s DPH

Kód produktu: DZ_IZ2a

Dopravní značka IZ 2a - Silnice pro motorová vozidla označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.
Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak.

 

Pro uchycení značky jsou potřebné tři objímky.

Možnost uchycení na sloupek nebo sloup.

Materiál našich dopravních značek je standardně ocelový pozinkovaný plech (na přání i hliníkový plech).

Životnost značek s fólií třídy 1 je minimálně sedm let, s fólií třídy 2 deset let, u fólie třídy 3 pak minimálně dvanáct let.

Standardní provedení dopravních značek je plech s dvojitým ohybem (prolis).

Dopravní značky jsou schváleny podle ČSN EN 12899-1 a splňují požadavky VL 6.1 a vyhlášky 294/2015 Sb. pro používání na pozemních komunikacích.