¨

Dopravní značka E5 - Nejvyšší povolená hmotnost

Retroreflexní fólie třídy 1 (silnice a města), třídy 2 (silnice první třídy) nebo třídy 3 (dálnice). Dopravní značky jsou schváleny podle ČSN EN 12899-1 a splňují požadavky VL 6.1 a vyhlášky 30/2001 Sb. pro používání na pozemních komunikacích.

Číslo
Rozměr:
Třída (fólie):
2 
1  
Počet kusů:
Skladem
Cena:
259 Kč bez DPH
313 Kč s DPH

Kód produktu: DZ_E5

Tato doplňková tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy je rozhodný součet celkových hmotností všech vozidel soupravy.

Materiál dopravních značek je standardně ocelový pozinkovaný plech (na přání i hliníkový plech).

Standardní provedení dopravních značek je plech s dvojitým ohybem (prolis).