Dopravní značka C6a - Nejnižší dovolená rychlost

Tato dopravní značka přikazuje řidiči jet nejméně rychlostí vyjádřenou v kilometrech za hodinu číslem na značce.
Příkaz neplatí, pokud by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky, například intenzita provozu, překážka provozu, nebo pokud by taková rychlost ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, například za mlhy nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek.

Číslo
Počet kusů:
Skladem
Cena:
524 Kč bez DPH
635 Kč s DPH

Kód produktu: DZ_C06a

Dopravní značka C6a - Nejnižší dovolená rychlost přikazuje řidiči jet minimálně rychlostí (v km/h), která je vyjádřená číslem na značce. Nevztahuje se na případy, kdy by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky na komunikaci.

 

Pro uchycení značky jsou potřebné dvě objímky, pro rozměr 900 mm tři.

Možnost uchycení na sloupek nebo sloup.

Materiál našich dopravních značek je standardně ocelový pozinkovaný plech (na přání i hliníkový plech).

Životnost značek s fólií třídy 1 je minimálně sedm let, s fólií třídy 2 deset let, u fólie třídy 3 pak minimálně dvanáct let.

Standardní provedení dopravních značek je plech s dvojitým ohybem (prolis).

Dopravní značky jsou schváleny podle ČSN EN 12899-1 a splňují požadavky VL 6.1 a vyhlášky 294/2015 Sb. pro používání na pozemních komunikacích.