Dopravní značka A2a - Dvojitá zatáčka, první vpravo

Tato dopravní značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo. Bezpečné projetí těchto zatáček vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

Počet kusů:
e-shop Gsplus.cz

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

Omlouváme se! Na serveru došlo k vnitřní chybě a Váš požadavek nemohl být dokončen. Prosím opakujte akci znovu později.

error 500