Dopravní kužely Z1

Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou plní funkci podélné čáry souvislé nebo vodicí čáry. Tuto funkci dopravní kužely plní i tehdy, jsou-li umístěny na jiné podélné čáře.

Dopravní kužely (Z1) lze použít také k vymezení plochy, do které je zakázáno vjíždět.