Dodatková tabulka E13 - Text nebo symbol

Tato dodatková tabulka vhodným nápisem nebo symbolem omezuje nebo zpřesňuje význam dopravní značky, pod kterou je tabulka umístěna.
Je-li na dodatkové tabulce použit text "Dopravní obsluha", rozumí se jím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.
Je-li na tabulce použit text "Zásobování", rozumí se jím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Text na značce
Počet kusů:
Skladem
Cena:
272 Kč bez DPH
329 Kč s DPH

Kód produktu: DZ_E13

Dodatková tabulka E13 - Text nebo symbol omezuje nebo zpřesňuje význam značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem nebo symbolem.
Je-li na tabulce text "Zásobování", rozumí se jím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Je-li na tabulce text "Dopravní obsluha", rozumí se jím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo nemovitost.

 

Pro uchycení tabulky jsou potřebné dvě objímky, pro rozměr 500x150mm jedna objímka.

Možnost uchycení na sloupek nebo sloup.

Materiál našich dopravních značek je standardně ocelový pozinkovaný plech (na přání i hliníkový plech).

Životnost značek s fólií třídy 1 je minimálně sedm let, s fólií třídy 2 deset let, u fólie třídy 3 pak minimálně dvanáct let.

Standardní provedení dopravních značek je plech s dvojitým ohybem (prolis).

Dopravní značky jsou schváleny podle ČSN EN 12899-1 a splňují požadavky VL 6.1 a vyhlášky 294/2015 Sb. pro používání na pozemních komunikacích.