• blog
  • Příspěvek: Zásady montáže dopravního značení

Zásady montáže dopravního značení

Nejprve bychom si měli určit, co spadá do širokého pojmu „dopravní značení“. Nejde totiž pouze jen o informativní, výstražné, příkazové či zákazové značky, ale i o vodorovné dopravní značení, pevné i sklopné parkovací zábrany a sloupky, zpomalovací prahy a mimo jiné i například známá dopravní zrcadla, která se umisťují do nepřehledných křižovatek.

O dopravních značkách mluvíme jako o důležité součásti silničního provozu a tak se i jejich montáž a umístění na vozovce řídí striktními pravidly a zásadami.

Nejdůležitější zásady

Dopravní značení se řídí několika zásadami danými Ministerstvem dopravy. Zejména se jedná o účelnost značení, kdy musí vytvářet organizovaný a jednotný systém při řízení provozu. Značky zároveň musí být dostatečně viditelné za použití světelných či akustických signálů (minimálně reflexních prvků). Značení zároveň musí být srozumitelné (jednotné s vydanou normou), výstižné a řádně udržované.

Pokud vám příslušná komunikace, na kterou chcete dopravní značku umístit, nepatří, musíte brát v potaz, že je zapotřebí si od příslušného orgánu spravujícího danou cestu či silnici vyžádat povolení.

Jakmile máte povoleno dopravní značení umístit, je nutné, aby bylo dobře viditelné z dostatečné vzdálenosti. Jakými zásadami se v tomto případě řídit? Značka musí být pro účastníky provozu, kterých se týká, viditelná mimo obec ze 100 metrů, v obci pak z 50 metrů. Zároveň je logické, že značky nemohou být překryty žádnými dalšími předměty (typicky např. větvemi stromů, sloupy, keři atp.).

Je potřeba také zajistit, aby značka nesplývala s okolím a vhodně ji upravit či její umístění opakovat. Tyto zásady platí dvojnásob u vodorovného dopravního značení.

Dbejte na správné umístění

Před montáží dopravních značek byste se měli ujistit, že splňujete všechny zásady, abyste nenarušili plynulost silničního provozu a nezpůsobili chybným umístěním chaos. Není tedy rozhodně na škodu obrátit se na odborníky, kteří dané zásady znají a značení vám na komunikaci profesionálně umístí.

Rádi vám s dopravními značkami poradíme.

 

Zobrazit nabídku dopravních značek Přečíst další článek

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.