• blog
  • Příspěvek: Společná stezka pro chodce a cyklisty – jak se na ní chovat?

Společná stezka pro chodce a cyklisty – jak se na ní chovat?

Cyklistické a pěší stezky skýtají vítaný prostor pro procházku, projížďku i odpočinek. Snadno se na nich ale mohou utvořit chaotické a nebezpečné situace, když se jednotliví účastníci neřídí základními pravidly pro její používání. Možná jste i vy sami porušili základní pravidla, aniž byste si toho byli vědomi. V dnešním článku se proto podíváme na to, jak se na společné stezce chovat, aby bylo toto místo bezpečné a zábavné pro všechny zúčastněné.

Na společné stezce respektujte vyhrazený prostor

V první řadě si musíme uvědomit, že společná stezka, která je označena kruhovou modrou značkou s umístěnými piktogramy chodců a kola, je skutečně společná – a to pro cyklisty i chodce. Tyto dvě skupiny spolu tedy musí sdílet společný prostor, přičemž ani jedna není nadřazena té druhé. Na poměrně úzkém prostoru se tak v jednom okamžiku mohou setkat chodci, bruslaři, cyklisté, běžci, maminky s kočárky i čtyřnozí mazlíčky a samozřejmě každý z nich by měl stezku nejraději sám pro sebe. Všichni se ale musí řídit základními pravidly, aby se navzájem neohrožovali.

Především je zapotřebí respektovat vyhrazený prostor – pokud jedete po stezce na kole či na kolečkových bruslích, musíte se držet v pruhu pro cyklisty. Pruh pro chodce je možné využít pouze při předjíždění, objíždění, odbočování nebo otáčení a samozřejmě při najetí i vyjetí na/z cyklostezky. V žádném případě však při těchto manévrech nesmíte ohrozit chodce, kteří jdou ve svém pruhu. Toto pravidlo platí obráceně i pro chodce.

Povrch společné stezky však nemusí mít vyznačené dělicí čáry ani směrové pruhy. Jako cyklista byste se pak měl vždy držet u pravého okraje stezky ve směru jízdy – do středu nebo její levé části byste pak měl vjet pouze při předjíždění nebo objíždění překážky. Chodci by se také měli držet jednoho okraje stezky a rozhodně se neshlukovat do skupinek po celé její šířce (to samé platí i pro cyklisty), čímž by blokovali provoz. Pro chodce je vhodnější držet se vlevo, aby byla zajištěna dobrá vzájemná viditelnost protijedoucích cyklistů s chodci.

Kdo má na společné stezce přednost

Zákon v otázce, kdo má na společné stezce přednost, mluví jasně: cyklista v žádném případě nesmí ohrozit chodce a ani chodec nesmí ohrozit projíždějícího cyklistu. Obě skupiny uživatelů společné stezky jsou si tedy zcela rovnoprávné a musí se navzájem respektovat.

Platí ovšem také základní pravidla, která byste měli dodržovat například vzhledem k hustotě provozu na stezce. Jako cyklista byste na společné stezce nikdy neměli překročit rychlost 30 km/h. Pokud se na stezce pohybuje větší množství lidí, měli byste tomu svou rychlost výrazně přizpůsobit, abyste byli případně schopní rychle zastavit a vyhnout se srážce. Současně byste také měli vždy pozorně sledovat dění kolem sebe, předvídat, co se může stát a zároveň být sami předvídatelní. V případě potřeby byste na sebe měli chodce upozornit zvonkem nebo jiným zvukovým či hlasovým signálem. To samé platí také pro pěší – neměli byste dělat žádné prudké pohyby či výpady stranou, kvůli kterým by mohlo dojít k náhlé srážce s cyklistou, který jede za vámi a vy jste si ho nevšimli.

Jak je to s venčením psů

Na závěr je také důležité zmínit, jak se staví zákon k využití společné stezky pro procházky s vaším čtyřnohým mazlíčkem. Na společné cyklostezce musí být zvíře za každých okolností na vodítku a měli byste si ho držet blízko u sebe (a nevytvářet tak nepřekonatelnou překážku v podobě vodítka, pokud vy jdete po jednom okraji stezky a váš pes po druhé). Riskujete tak vážnou nehodu, která nemusí dopadnout dobře. Je třeba mít na paměti, že pokud zvíře způsobí nehodu, odpovědnost za ni nesete vy jako jeho páníček. Volné pobíhání psa vás tedy může vyjít nepěkně draho.

V každém případě byste se však vždy měli chovat maximálně ohleduplně k ostatním účastníkům, kteří se stejně jako vy rozhodli nadýchat čerstvého vzduchu a užít si příjemné chvíle na sluníčku. Nezáleží na to, zda jste cyklista, chodec či bruslař, na stezce musíte vždy respektovat fakt, že prostor nepatří pouze vám. Pohybujte se tedy po ní tak, abyste neohrozili jak sebe, tak ostatní.

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.