• blog
  • Příspěvek: Proč jsou dopravní značky důležité?

Proč jsou dopravní značky důležité?

Dopravní značení patří k základním bezpečnostním rysům na jakékoliv komunikaci. Potkáváme se s nimi dennodenně a právě značky zabezpečují klidný a bezpečný provoz. Dnes se podíváme na to, jaké typy značek existují a proč je tak důležité jejich významy znát a dodržovat je.

S jakými typy značek se na silnici potkáte?

Dopravní značky jsou tu od toho, aby vedly, regulovaly nebo varovaly všechny účastníky silničního provozu – tedy nejen řidiče, ale i cyklisty a chodce. Jejich účelem je předcházet nehodám a chránit životy a zdraví lidí na silnicích. Musí být viditelně umístěny tak, aby řidičům poskytly dostatek času na reakci a zároveň aby si jich všichni účastníci provozu všimli.

Dopravní značky nám poskytují širokou škálu informací a v České republice najdeme desítky typů dopravního značení. Mezi nejdůležitější značky se řadí výstražné dopravní značky (trojúhelníky s červeným okrajem), zákazové značky (např. zákaz vjezdu či maximální povolená rychlost) a příkazové dopravní značky (modré značky v kruhu).

Dále se můžete setkat s informativními značkami, které poskytují obecné informace o situaci na silnici. Samozřejmostí jsou značky upravující přednost v jízdě a pak i dodatkové dopravní značky, které doplňují či omezují význam výše posazené dopravní značky.

Proč jsou značky tak důležité?

Dopravní značky představují pravidla, která všechny účastníky provozu udržují v bezpečí a pomáhají jim získat potřebné zprávy o situaci před nimi. Dopravní značky pomáhají snižovat počet nehod a zachraňují lidské zdraví i životy. Je tedy nesmírně důležité se jimi vždy řídit.

Znát význam jednotlivých značek je základem pro úspěšné zvládnutí pohybu na silnici. Jedná se zároveň o jeden z hlavních předpokladů získání řidičského oprávnění. Jelikož se na silnici vyskytují desítky různých značek, přičemž každá z nich má specifický tvar i význam, je důležité tyto významy, tvary a barvy znát, abyste mohli značku co nejrychleji identifikovat a řídit se jejími pokyny bez toho, aniž byste museli přibržďovat nebo zcela zastavit.

Valná většina dopravních značek používá pro sdělení významu jednoduché piktogramy, které pochopení sdělení usnadňují. Důvodem je také to, aby byly značky pochopitelné i pro lidi ostatních národností a byly přenositelné i v zahraničí. Znalost a dodržování dopravních značek výrazně zvýší bezpečnost nejen vaši, ale i ostatních účastníků silničního provozu. Přejeme vám šťastnou a bezpečnou jízdu!

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.