• blog
  • Příspěvek: Jízda a chování v obytné zóně - jak se tam chovat?

Jízda a chování v obytné zóně - jak se tam chovat?

Pravidla v obytných zónách skýtají pro řidiče často problém. Než sednete za volant, je ale tyto zákony silničního provozu potřeba znát. Jaká tato pravidla jsou a jaký je vůbec rozdíl mezi obytnou a pěší zónou? Odpovědi na tyto otázky přinášíme v dnešním článku.

Obytná vs. pěší zóna

Na začátku si řekněme rozdíl mezi obytnou a pěší zónou. Obě zóny chodcům umožňují pohybovat se po celé šířce komunikace, každopádně musí případným vozidlům umožnit průjezd. Řidiči pak mají za povinnost chovat se ohleduplně a chodce nijak neohrozit například zvýšenou rychlostí.

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma zónami tkví v tom, že vjezd do obytné zóny není žádným způsobem omezen, do pěší zóny ale mohou vjet pouze vozidla, která mají na dolní části značky označení „pěší zóna“ (jedná se převážně o zásobování, taxi službu apod). V pěší zóně mají chodci vždy přednost, neměli by ale bránit průjezdu vozidel. Maximální povolená rychlost u pěší i obytné zóny je pak 20 km/h.

Obytná zóna je na začátku a na konci označena dopravní značkou Obytná zóna (a „Konec obytné zóny“). Do obytné zóny mohou vjet bez omezení kola (u pěší zóny musí být povoleny na dopravní značce) a je možné si zde hrát i na silnici – to u pěší zóny možné není.

Parkování a stání v obytné zóně

V obytné zóně může být parkování ošemetné – své auto totiž můžete zaparkovat jen na vyznačených parkovacích místech, kterých může být nedostatek podle toho, kde se obytná zóna nachází.

Zastavení v obytné zóně ovšem není nijak omezeno (samozřejmě za předpokladu, že nebráníte ostatním účastníkům komunikace v hladkém průchodu či průjezdu). Zastavit a vyložit či naložit náklad nebo umožnit nastoupení/vystoupení osob je tedy povoleno.

Na co si dát pozor?

Při průjezdu obytnou zónou byste jako řidič měl vždy věnovat zvýšenou pozornost dění kolem sebe. Primárně se jedná o nevyzpytatelné chování dětí (které si mohou hrát přímo na vozovce) a chodců, jimž je dovoleno využívat celý prostor komunikace. Měli byste tedy jet velice pomalu a opatrně a v případě nutnosti vozidlo zcela zastavit.

Co řada řidičů neví, je fakt, že obytná zóna je postavena na roveň polní či lesní cesty – při vyjíždění z obytné zóny musíte vždy dát přednost v jízdě. Neplatí tu tedy pravidlo přednosti zprava, na což je třeba vždy myslet. Přednost v jízdě tak musíme dát při výjezdu z obytné zóny všem ostatním vozidlům i v případě, kdy nám to nepřikazuje žádná dopravní značka.

V obytné zóně tedy platí zvýšená pravidla slušného chování – chovejte se ohleduplně k chodcům, jeďte opatrně a pozorně sledujte situaci kolem sebe. Jen tak předejdete nešťastným úrazům či nehodám.

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.