• blog
  • Příspěvek: Jízda a chování v obytné zóně - jak se tam chovat?

Jízda a chování v obytné zóně - jak se tam chovat?

Pravidla v obytných zónách skýtají pro řidiče často problém. Než sednete za volant, je ale tyto zákony silničního provozu potřeba znát. Jaká tato pravidla jsou a jaký je vůbec rozdíl mezi obytnou a pěší zónou? Odpovědi na tyto otázky přinášíme v dnešním článku.

Obytná vs. pěší zóna

Na začátku si řekněme rozdíl mezi obytnou a pěší zónou. Obě zóny chodcům umožňují pohybovat se po celé šířce komunikace, každopádně musí případným vozidlům umožnit průjezd. Řidiči pak mají za povinnost chovat se ohleduplně a chodce nijak neohrozit například zvýšenou rychlostí.

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma zónami tkví v tom, že vjezd do obytné zóny není žádným způsobem omezen, do pěší zóny ale mohou vjet pouze vozidla, která mají na dolní části značky označení „pěší zóna“ (jedná se převážně o zásobování, taxi službu apod). V pěší zóně mají chodci vždy přednost, neměli by ale bránit průjezdu vozidel. Maximální povolená rychlost u pěší i obytné zóny je pak 20 km/h.

Obytná zóna je na začátku a na konci označena dopravní značkou Obytná zóna (a „Konec obytné zóny“). Do obytné zóny mohou vjet bez omezení kola (u pěší zóny musí být povoleny na dopravní značce) a je možné si zde hrát i na silnici – to u pěší zóny možné není.

Parkování a stání v obytné zóně

V obytné zóně může být parkování ošemetné – své auto totiž můžete zaparkovat jen na vyznačených parkovacích místech, kterých může být nedostatek podle toho, kde se obytná zóna nachází.

Zastavení v obytné zóně ovšem není nijak omezeno (samozřejmě za předpokladu, že nebráníte ostatním účastníkům komunikace v hladkém průchodu či průjezdu). Zastavit a vyložit či naložit náklad nebo umožnit nastoupení/vystoupení osob je tedy povoleno.

Na co si dát pozor?

Při průjezdu obytnou zónou byste jako řidič měl vždy věnovat zvýšenou pozornost dění kolem sebe. Primárně se jedná o nevyzpytatelné chování dětí (které si mohou hrát přímo na vozovce) a chodců, jimž je dovoleno využívat celý prostor komunikace. Měli byste tedy jet velice pomalu a opatrně a v případě nutnosti vozidlo zcela zastavit.

Co řada řidičů neví, je fakt, že obytná zóna je postavena na roveň polní či lesní cesty – při vyjíždění z obytné zóny musíte vždy dát přednost v jízdě. Neplatí tu tedy pravidlo přednosti zprava, na což je třeba vždy myslet. Přednost v jízdě tak musíme dát při výjezdu z obytné zóny všem ostatním vozidlům i v případě, kdy nám to nepřikazuje žádná dopravní značka.

V obytné zóně tedy platí zvýšená pravidla slušného chování – chovejte se ohleduplně k chodcům, jeďte opatrně a pozorně sledujte situaci kolem sebe. Jen tak předejdete nešťastným úrazům či nehodám.

 

Zobrazit nabídku dopravních značek Přečíst další článek

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.