• blog
  • Příspěvek: Kdy můžete předjíždět přes plnou čáru?

Kdy můžete předjíždět přes plnou čáru?

Už v autoškole jste se jistě setkali s vyjádřením, že je zakázáno předjíždět přes plnou čáru. To ale nemusí být v každém případě zcela pravda. Přejetí plné čáry a předjíždění auta jsou z pohledu zákona dva různé přestupky, které řidiči často zaměňují. Jak to tedy je a v jakých případech vám hrozí jak vysoká pokuta? Na to se podíváme v dnešním článku.

Plná čára ≠ zákaz předjíždění

V souvislosti s přejížděním existuje řada sporů mezi řidiči a policisty přivolanými na místo. Základním pravidlo však zní, že plná čára a dvojitá plná čára nepředstavují zákaz předjíždění. Jejich definice z pohledu zákona je následující:

  • V1a: Podélná čára souvislá – Značku je zakázáno přejíždět či ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci či vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci;
  • V1b: Dvojitá podélná čára souvislá – Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

Jak z těchto definic vyplývá, v běžném provozu, kdy na silnici není žádná překážka, ani se nechystáte odbočovat mimo silnici, je zakázáno tyto čáry přejíždět. To zpravidla znamená i zákaz předjíždění, jelikož se dvě auta nevejdou vedle sebe na silnici. Pokud byste se tedy chystali předjíždět a plnou čáru přejeli, porušujete pravidla.

Toto pravidlo se však nemusí týkat například skútrů nebo motorek, které jsou menší, a tudíž se do pruhu vedle auta vejít mohou. Mohou tedy předjíždět i tam, kde se vyskytuje plná čára, pokud ji nepřejedou a v místě se zároveň nevyskytuje značka zákazu předjíždění.

Sankce za porušení zákazu

Z hlediska sankcí má toto vysvětlení podstatné důsledky, jelikož plná čára tedy automaticky neznamená zákaz předjíždění. Za samotné přejetí plné čáry vám hrozí sankce do 2 000 Kč na místě a nemusíte se bát žádných bodů. Pokud však porušíte zákaz předjíždění v místech, kde je to značkou vysloveně zakázáno, hrozí vám pokuta od 5 do 10 tisíc korun, zákaz řízení na šest až dvanáct měsíců a navíc 7 bodů k tomu. Samozřejmě se mohou tyto případy překrývat (kdy přejetí plné čáry může být zároveň porušením zákazu předjíždění).

Kdy také nesmíte předjíždět?

Často také vyvstává otázka, zda jste porušili zákon, kdy jste začali předjíždět na přerušované čáře, ale do svého pruhu jste se vrátili zpět už přes plnou čáru. Odpověď zní ano. Musíte se totiž vždy vrátit včas a předjíždět jenom tehdy, kdy se nemusíte vracet přes plnou čáru.

V každém případě byste vždy měli zajistit maximální bezpečí jak pro sebe, tak pro ostatní účastníky provozu. Předjíždějte pouze v případě, že vidíte dostatečně daleko dopředu a můžete si být jisti, že se můžete rychle a plynule vrátit do svého pruhu bez ohrožení všech zúčastněných. Přejeme šťastnou cestu a mnoho najetých kilometrů.

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.