• blog
  • Příspěvek: Kdy je dopravní značka neplatná?

Kdy je dopravní značka neplatná?

Na silnici už se vám určitě několikrát stalo, že jste si vroucně přáli, aby nějaká značka neplatila. Třeba když se zoufale snažíte zaparkovat, a když už si konečně myslíte, že jste našli místečko, vykoukne na vás značka zakazující parkování.

Musíme vás každopádně zklamat – případů, kdy se dá značka opravdu s čistým svědomím označit za neplatnou, je jen velmi poskrovnu. Jaké to jsou? Na to se podíváme v dnešním článku.

Dopravní značka je dočasně zneplatněna

Nejčastěji se setkáme se situací, kdy je dopravní značka úmyslně zneplatněna – zpravidla se jedná o případy, kdy probíhá rekonstrukce silnice a je například nutné jezdit oběma směry jednosměrky nebo umožnit parkování v místech, kde je to normálně zakázáno.

Jak poznáte takto dočasně zneplatněnou značku? Dopravní značka se buď zcela odstraní, překryje se, přeškrtne se tak, aby bylo zřejmé, že neplatí, nebo je doplněna o informativní tabulku upravující způsob, jakému nyní značka slouží. Tyto úkony přirozeně může provést pouze k tomu pověřená osoba.

Neoprávněné umístění značky

Dále se může stát, že nazlobený občan vezme právo do svých rukou, investuje do koupě (nebo výroby) vlastní značky a rozhodne se zavést pořádek po svém. Třeba mu vadí rychle jedoucí auta pod okny jeho domu, a proto na sloup před domem umístí značku omezující rychlosttímto ale riskuje pokutu, nepříjemnosti s úřady a řidiči navíc nemají povinnost se touto značkou řídit, jelikož nejen rozměry, ale také umístění musí odpovídat platným normám.

Něco jiného ale platí u zákazu vjezdu/parkování, kdy si na vlastní garáž či vjezd na pozemek umístíte ceduli, abyste měli jistotu, že budete moci vždy vyjet a nikdo vám neparkoval před výjezdem.

Co když je značka poškozená nebo nečitelná?

Může se stát, že při řízení narazíte na značku, která je ve špatné kondici, je nabouraná, zrezivělá, posprejovaná nebo vyloženě nečitelná. Co teď? Zákon hovoří jasně – ať už se vám takováto značka zdá neplatná nebo ne, nejste coby řidič oprávněn její platnost posuzovat a musíte se jí řídit. Pokud byste spáchali dopravní přestupek kvůli nerespektování takto poničené značky, musíte se spoléhat na individuální posouzení každého takového případu.

Co v takovýchto situacích dělat? Dejte vědět úřadům nebo policii o značce ve špatném stavu, aby mohli sjednat nápravu.

Nyní tedy víte, v jakým případech jsou dopravní značky neplatné. Vždy doporučujeme dodržovat dopravní předpisy a přejeme vám šťastnou cestu!

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.