• blog
  • Příspěvek: Jak (ne)respektovat poškozené dopravní značky?

Jak (ne)respektovat poškozené dopravní značky?

Pokud jste uvědomělým účastníkem silničního provozu, dobře víte, že dopravní značky musíte respektovat. Jak je to ale v případě, kdy potkáte dopravní značení, které je nejasné, poškozené, nečitelné, nebo není vidět? A kam se obrátit, když takové značení potkáte?

Už se vám možná stalo, že jste narazili na dopravní značku, která nebyla úplně v nejlepší kondici. Posloužila jako plátno graffiti „umělci“, byla vyvrácena, nebo jste jí ve spleti listí téměř nerozpoznali. Zkušenost s poničeným značením má asi každý řidič. Co tedy dělat, když takové značení potkám?

Platí či neplatí?

Poškozená značka není často z podstaty věci způsobilá k tomu, aby plnila svůj účel. Speciálně v případě, kdy jí není vidět (je zarostlá, posprejovaná, nebo vyvrácená a pohozená u silnice). Pro řidiče jen přesto toto značení závazné, jak stanovuje  zákon o provozu na pozemních komunikacích. V tomto je třeba být obezřetný, protože v případě, že byste spáchali dopravní přestupek kvůli nerespektování (byť neúmyslnému) takto poničené značky, musíte se spoléhat na individuální posouzení každého takového případu.

Pokud si tedy nejste jistí, jakou značku shodila vichřice nebo nějaký opilec, přizpůsobte tomu jízdu a raději zpomalte, než uvidíte zřetelné značení.

Na koho se obrátit?

Když už potkáte zničenou nebo nejasnou dopravní značku, je dobré i v zájmu ostatních řidičů na ni upozornit.Takovou značku můžete nahlásit správci dané komunikace. U obcí to bude obecní či městský úřad, silnice nižších tříd pak spravují krajské úřady a dálnice Ministerstvo dopravy. Nejjednodušším způsobem je ale kontaktovat Policii ČR, která vám jistě poradí, jak daný problém řešit.

Dopravní značky a předpisy tedy doporučujeme respektovat vždy. Přejeme vám šťastnou cestu!

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.