• blog
  • Příspěvek: Jak jezdit na sněhu a ledu?

Jak jezdit na sněhu a ledu?

Zima se kvapem blíží a s ní i každoroční jízda na sněhu a ledu, která má svá specifika, podobně jako jízda za dalších ztížených podmínek, ať už se jedná o jízdu v dešti, ve tmě nebo za mlhy. Každopádně byste coby řidič měli vždy upravit svůj styl jízdy tak, abyste neohrozili sebe ani ostatní účastníky silničního provozu.

V dnešním článku se dozvíte vše, co je třeba znát ještě předtím, než v zimě vůbec nasednete do auta a pustíte se na silnici.

Co se děje s autem na namrzlé silnici

V prvé řadě je třeba vědět, co se s autem vůbec děje, když s ním vyjedete na námrazu nebo sníh. Oproti suché vozovce je značně snížená trakce pneumatik (i těch zimních). Souvislá vrstva ledu na silnici je tak mnohem zrádnější, než například mokrá vozovka v teplých měsících. Led se navíc může ukrývat pod vrstvou sněhu, který na vozovku napadal. Námraza je ale řidiči z auta neviditelná, proto je potřeba neustále vnímat, jak se vaše auto chová, abyste mohli předcházet rizikům, než bude pozdě.

Největší nebezpečí číhá na mostech a málo frekventovaných cestách

Nejčastější a zároveň největší hrozba na vás čeká na mostech, na kterých vozovka namrzá dřív než ve volné krajině. Je to způsobeno zejména vyšší vlhkostí na mostě a v jeho blízkém okolí, jelikož asfalt není odizolovaný od země. Proto je právě na těchto úsecích třeba pozorně sledovat situaci před sebou i za sebou a dbát zvýšené opatrnosti. Na dálnicích a silnicích vyšších tříd bývají tyto rizikové úseky označeny modrými odrazkami na dělicí čáře.

S podobným problémem se často setkáte na méně frekventovaných silnicích, lesních cestách nebo v místech, kde většinu dne dopadá stín. Ve volném prostoru vás pak může zaskočit navátý sníh na silnici, pod kterým se může ukrývat námraza.

V zimě je více než kdy jindy zapotřebí sledovat výstražné značky, které vás varují před nebezpečím smyku, bočním větrem a jiným nebezpečím. Pozor si dávejte také v zatáčkách, které by měly být označeny samostatnou značkou či výstražnými pruhy – v těchto místech je vždy potřeba zvolnit.

Plynulá jízda je polovina úspěchu

Plynulý styl jízdy by měl být základem řízení za všech okolností, nejvíce jej však oceníte právě za ztížených podmínek na sněhu a ledu. Důležité je nedělat eratické a zbrklé pohyby, jako je bezmyšlenkovité prošlapávání plynu nebo zbytečné probržďování. Vždy si navíc nechte dostatečnou rezervu – v zimním období by měla být až dvakrát větší než obvykle, jelikož i sebelepší auto má na ledu výrazně delší brzdnou dráhu než na suché vozovce.

Co ale dělat v případě, kdy se dostanete do smyku a nad autem částečně nebo zcela ztratíte kontrolu? Základní pravidlo zní: udržet si chladnou hlavu. Pokud se vám něco takového stane poprvé, váš prvotní reflex možná bude zuřivě dupat na brzdu nebo točit volantem. To je ale velká chyba, která se vám může krutě vymstít. Důležité je udržet vozidlo co možná nejvíce v rovině, v opačném případě se totiž můžete roztočit a skončit mimo vozovku ošklivě pochroumaní.

Zajímavost: Používání sněhových řetězů reguluje vyhláška. Ta říká, že nasazení řetězů je povinné ve chvíli, kdy je u silnice umístěna příkazová dopravní značka C 5a.

Při jízdě na námraze byste měli být k vozu jemnější a citlivější než na suché vozovce. Zároveň není dobré kompletně se spoléhat na elektroniku a nemyslet si, že je vaše ABS a ESP samo spásné – není.

Kdykoliv se vydáte na silnici, je třeba dbát zvýšené opatrnosti – a v zimních měsících to platí dvojnásob. Přejeme vám spoustu bezpečně najetých kilometrů a při nepříjemných situacích hlavně chladnou hlavu!

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.