• blog
  • Příspěvek: Jak funguje přeškrtnutí dopravních značek?

Jak funguje přeškrtnutí dopravních značek?

Dopravní značky jsou nepostradatelnou součástí našich silnic, ale možná jste si někdy položili otázku, proč jsou některé značky přeškrtnuté zprava doleva, zatímco jiné jsou protnuté průsečíkem zleva doprava. Tyto zdánlivě drobné rozdíly mají svůj zásadní význam. V tomto článku se podíváme na důvody a historii tohoto jevu.

Zákaz nebo omezení

Začněme tím, co znamenají přeškrtnuté značky zprava doleva a proč jsou používány. V případě, že pruh na dopravní značce obsahuje průsečík směrem z pravé horní části do levé spodní sděluje nám značka, že se jedná o nějaký zákaz. Tyto značky nám sdělují, co je na daném úseku silnice zakázáno, ať už se jedná o zákaz odbočení, vjezdu nákladních vozidel nebo zákaz zastavení a podobné.

Na druhé straně, značky, které mají pruh směřující z levé horní strany doprava dolů, značí nějaké omezení – značky příkazové a varovné. To znamená, že značka omezuje platnost určitého pravidla nebo opatření na komunikaci. Mohou to být například značky – konec úseku s maximální povolenou rychlostí 80 Km/h, konec pěší zóny, konec úseku s povinnou zimní výbavou.

Vídeňská úmluva o značkách

Pro zpřesnění tohoto systému a zajištění mezinárodní konzistence byla podepsána Vídeňská úmluva o dopravních značkách a signálech. Tato smlouva byla poprvé uzavřena v roce 1968 a od té doby byla několikrát revidována. Jejím hlavním cílem bylo sjednotit a standardizovat dopravní značky a signální zařízení používané na silnicích v různých zemích.

V rámci Vídeňské smlouvy byly stanoveny mezinárodní normy pro design a použití dopravních značek. Tato dohoda také zahrnuje ustanovení týkající se umístění a smyslu pruhů na dopravních značkách. Pruh zleva doprava na zákazových značkách symbolizuje kolmici v písmeni N, kterým začíná anglické slovo NO (NE). Ačkoliv směr přeškrtnutí u zákazů není zásadním parametrem – tím je červený kruh – většina států ho dodržuje i dnes.

Vídeňská úmluva o značkách se tak stala důležitým nástrojem pro zachování bezpečnosti na silnicích a zajištění toho, že řidiči z různých zemí budou rozumět a dodržovat dopravní značky na mezinárodní úrovni.

Dopravní značky i další prvky pro plynulý a bezpečný provoz najdete v našem e-shopu.

Adam Šedý

Jsem specialista na dopravní značení. Při výrobě dopravních značek osobně dohlížím na kvalitu zpracování. Rád pomohu v této oblasti i vám.