Aktuality O společnosti Výrobní potenciál Výrobní sortiment Předpisy a certifikáty Kontakty


» Certifikáty GS PLUS s.r.o.

» Vyhláška č.30/2001 Sb

» Technické předpisy

» Legislativa MD ČR

GS PLUS s.r.o.
Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany u Brna

tel: +420 515 535 621 - 2
fax: +420 547 244 378
e-mail: info@gsplus.czCertifikáty GS PLUS s.r.o.

Název výrobku Popis výrobku Osvědčení
o stálosti vlastností
Prohlášení
o vlastnostech
Schválení MD ČR pro používání na pozemních komunikacích
GS-Zn Svislé dopravní značky retroreflexní typ GS-Zn
GS-Al Svislé dopravní značky retroreflexní typ GS-AL
GS-Zn lamela Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné typ GS-Zn lamela
GS-Zn panel Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné typ GS-Zn panel
GS-Al lamela Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné typ GS-AL lamela
Činná plocha GS Retroreflexní činná plocha svislých dopravních značek typ: GS
Sloupek GS Sloupky svislých dopravních značek typ: GS
Štíty GS-Zn Štíty svislých dopravních značek typ: GS-Zn z ocelového pozinkovaného plechu
Štíty GS-Al Štíty svislých dopravních značek typ: GS-AL z plechu z hliníkové slitiny
GS-SF směrový sloupek Směrový sloupek s odrazkami typ: GS-SF 800, GS-SF 1050, GS-SF 330
GS-SF MOST Směrový sloupek modrý typ: GS-SF MOST 800, 1050,330
Svodidlová odrazka Svodidlová odrazka typ: GS-A, GS-DELTA, GS-L
Baliseta GS Směrový sloupek s odrazkami typ: Baliseta GS
SQUALE 700 Mobilní plastová vodící stěna SQUALE 700 -
Clony proti oslnění Clony proti oslnění osazeny na svodidlech -
GS-PRE Přenosné svislé dopravní značky retroreflexní typ: GS-PRE -
GS-IR 400 Mobilní světelné signalizační zařízení typ: GS-IR 400 -
GS-Zn Z3 Směrovací deska z ocelového pozink.plechu typ GS-Zn Z3 -
GS-Zn Z4 Směrovací deska z ocelového pozink.plechu typ GS-Zn Z4 -
ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát systému managementu kvality


GS PLUS - Řešení všech cest
dopravní značky I velkoplošné dopravní značky I pružné směrové sloupky I
informační systémy I plavební znaky I železniční značky a butony I cyklostezky I turistické značky I
reklamní tabule I řezaná grafika I velkoplošný digitální tisk I sítotisk I kovovýroba
Nabízíme Vám tento výrobní sortiment:
Dopravní značky a značení, Železniční značky, Plavební znaky, Silniční směrové sloupky, Mobilní světelná signalizace, Značení a vybavení cyklotras, Značení ulic, komun. cílů, KTZ, Informační systémy, CAR wrap, polepy, Ostatní výrobky, digitální tisk
GS PLUS s.r.o.