Aktuality O společnosti Výrobní potenciál Výrobní sortiment Předpisy a certifikáty Kontakty


» Dopravní značky

» Železniční značky

» Plavební znaky

» Silniční směrové sloupky

» Mobilní světelná signalizace

» Značení a vybavení cyklotras

» Značení ulic, komun. cílů, KTZ

» Informační systémy

» CAR wrap, polepy

» Ostatní výrobky, digitální tisk

» Balisety

GS PLUS s.r.o.
Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany u Brna

tel: +420 515 535 621 - 2
fax: +420 547 244 378
e-mail: info@gsplus.czPlavební znaky


ZÁKAZOVÉ PLAVEBNÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY (skupina A)

A1 - Zákaz proplutí
A1
A2 - Zákaz předjíždění
A2
A3 - Zákaz vzájemného předjíždění sestav
A3
A4 - Zákaz potkávání a předjíždění
A4
A5 - Zákaz stání (na kotvě nebo vyvazování u břehu)
A5
A5b - Zákaz stání (na kotvě nebo vyvazování u břehu)
A5b
A5.1 - Zákaz stání plavidel v šířce vyznačené na signálním znaku - počítáno od znaku)
A5.1
A6 - Zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů
A6
A7 - Zákaz vyvyzování ke břehu
A7
A8 - Zákaz provádět obrat
A8
A9 - Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání
A9
A10 - Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostních otvorech nebo v jezovém poli)
A10a
A10 - Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostních otvorech nebo v jezovém poli)
A10b
A12 - Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem
A12
A13 - Zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel
A13
A14 - Zákaz vodního lyžování
A14
A15 - Zákaz plavby plachetnic
A15
A16 - Zákaz plavby plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon
A16
A17 - Zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů)
A17
A18 - Zákaz plavby malých plavidel dosahujícíh vysoké rychlosti
A18
A19 - Zákaz spouštění plavidel na vodu
A19

ZPĚT na začátek strany

PŘÍKAZOVÉ PLAVEBNÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY (skupina B)

B1 - Příkaz plout ve směru stanoveném šipkou
B1
B2a - Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku
B2a
B2b - Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku
B2b
B3a - Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku
B3a
B3b - Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku
B3b
B4a - Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je na levém boku
B4a
B4b - Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je na pravém boku
B4b
B5 - Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem
B5
B5b - Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem
B5b
B6 - Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/h)
B6
B7 - Příkaz dát zvukový signál
B7
B8 - Příkaz zachovávat zvláštní pozornost
B8
B9a - Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí na hlavní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
B9a
B9b - Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
B9b
B9c - Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
B9c
B9c - Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
B9d
B11a - Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici
B11a
B11b - Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanálu
B11b

ZPĚT na začátek strany

OMEZUJÍCÍ PLAVEBNÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY (skupina C)

C1 - Hloubka je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví hloubku v metrech)
C1
C2 - Průjezdní výška je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví průjezdní výšku od vodní hladiny v metrech)
C2
C3 - Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví šířku plavebního profilu nebo plavební dráhy v metrech)
C3
C4 - Omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit - INFORMUJTE SE
C4
C5 - Plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu; číslo na signálním znaku stanoví vzdálenost v metrech od znaku, kterou musí plavidla dodržovat
C5

ZPĚT na začátek strany

DOPORUČUJÍCÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY (skupina D)

D1a - Doporučené proplouvání v obou směrech
D1a
D3 - Doporučuje se plout ve směru šipky
D3

ZPĚT na začátek strany

GS PLUS - Řešení všech cest
dopravní značky I velkoplošné dopravní značky I pružné směrové sloupky I
informační systémy I plavební znaky I železniční značky a butony I cyklostezky I turistické značky I
reklamní tabule I řezaná grafika I velkoplošný digitální tisk I sítotisk I kovovýroba
GS PLUS s.r.o.